Miljö

Miljö och kvalitet

Vi är stolta över att vara det första flytttföretaget i Sverige som blev kvalitets – och miljöcertifierade i enlighet med ISO 9001 resp. ISO 14001, då nöjda kunder alltid varit en ledstjärna i vårt arbete.

Många av våra kunder uppskattar det eftersom man själv arbetar på samma sätt. Det innebär bl.a. att samtliga anställda arbetar efter ett system med rutiner, instruktioner och rapportering. Vi mäter kundtillfredställelse,avvikelser och miljöpåverkan för att  kunna driva verksamheten mot ständiga förbättringar.

All personal utbildas kontinuerligt för att ständigt utvecklas i sitt yrke,  och vi använder moderna tillförlitliga fordon för att minimera miljöpåverkan  Kontroll av att system och rutiner efterföljs görs årligen av extern revisor.